Hopp til hovedinnhold

Oppdatering April/mai 2024

Skrevet av MortenNo

Det er blitt jobbet med flere ting siste ukene på siden og uten om siden. en av tingene har vært oppdatert av kolonner  som Norsk Ukrainsk Brann- og Anbulansestøtte har kjørt. Dette oppdraget har gitt litt mening med å jobbe med å vis hva Norske nødetater har støttet opp under. det har væer fra Brannvesen, Ambulansetjeste, Avinors flyplasser, andre aktører og privater og frima. Men denne jobben er ikke over med det første. Andre tingen jeg har jobbet med er oppdatering av hele siden spesielt på Brannvesen siden.

Oppdatering Februar

Skrevet av MortenNo
Da har jeg jovbbet litt med datebasen over utrykkingskjøretøy. men også oppdatering av noen sider på Øst brann 1-1-0 sentralen. og snart ferdig med å sette opp Uniformsmerke sidene under samling. enda er det litt jobb med å laste opp og ta noen bilder av fysiske merker jeg har i samlingen nå. jeg kommer til å jobbe en del med dette i tiden frem over.

Oppdatering Oktober 2023

Skrevet av MortenNo

Etter litt utfordringer med en fungsjon på siden har jeg fått fikset en løaing til å jobbe videre med hjemmesiden. har jobbet med Østlande til nå. men også en del kjøretøyer som har flyttet på seg. håper i løpet av ei ukes tid så er jeg vel ferdig å legge inn Sør - øst 110 alarmsentral. har forsøkt så godt jeg kan å flytte på kjøretøyene som ikke er lenger i tjeneste.

God Nytt år

Skrevet av MortenNo

For takke alle som har bidratt i 2023 med informasjon og bilder til siden.  nå er det noen timer til vi går inn i 2024.

Her et lite nyttårs ønske som kan være innen for rekkevide. det er å få noen nye merker til samlingen min.

God Vakt til dere som er på vakt 31/12-2023 og 01/01/2024.

Hilsen

Nordisk Modell utrykningskjøretøy
Morten Norås

Oppdatering Mars 2024

Skrevet av MortenNo

Da har jeg jobbet siste ukene på en helt annen måtte med siden.  jeg har fokusert på å legge til enkelt kjøretøyer til brannvesen så jeg raskere får satt opp resten av siden. har også laget sikkerhets kopi av sidene mens jeg jobber. det har blitt noen nye biler på siden ellers har det vært kjente biler som jeg har lagt inn igjen.

En annnen jobb jeg har jobbet med er å sette opp Norsk Ukrainsk Brann- og Anbulansestøtte sider på kolonne som er gjor til nå.